Yönetim Kurulu

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yönetim Kurulu

Başkan Dr. Kadir Kotil
2. Başkan Dr. Cüneyt Temiz
Sekreter Dr. Erkan Kaptanoğlu
Üye Dr. Tahsin Erman
Üye Dr. Özkan Ateş
Üye Dr. Ali Dalgıç
Üye Dr. İlker Solmaz